”En gripande läsupplevelse. /…/ En riktigt spännande historia som hugger tag i en.” (Om "Monstret bakom spegeln")

Sara Alkner

"Slutet får mig att höja på ögonbrynen. Jag tyckte mycket om boken och det gick fort att läsa." Betyg 4 av 5 (Om "Snälla, krama mig")

lasbulle (Instagram)

Aktuell utgivning

Anders Gréen

Debuterar som författare till romanen Krama mig som belyser barns och ungas utsatt i samhället och i skolan. 

MONSTRET BAKOM SPEGELN - KÖP!

 

En människa i kris resonerar i dagboksform om olika aspekter av samhället och om sina minnen från ungdomen för att lyckas hitta en väg framåt. 

Vad  tycker läsarna? Recension

I ett tomt dokument vill ”A" inte ens skriva ut sitt namn och funderar på att ta sitt liv. Allt verkar förlora sin mening när kroppen automatiskt inte vill vistas bland andra människor och den egna spegelbilden väcker avsky. Snart utvecklar sig skrivandet till en gripande berg- och dalbana av existentiella frågor. Alla tankegångar visar sig till slut handla om att bekämpa hjärnspöken och bearbeta och komma över gamla minnen med fokus på mobbning och rädsla för utanförskap.

   Lidandet är stort och ett beslut behöver tas. "A" måste hitta en mening med livet och fånga en livlina innan det är för sent.

   Denna spännande och gripande dagboksroman passar den som tidigare drabbats av eller nu har mentala låsningar. Olika typer av bok- och studiecirklar får via den här boken en mängd frågeställningar att diskutera tillsammans, så väl existentiella/filosofiska som sociala med koppling till interaktion mellan människor. Ungdomar från 15 år och uppåt samt unga vuxna kan genom romanen få sig några tankeställare: ungdomstidens betydelse för det fortsatta livet och vikten av att bearbeta och komma vidare från gamla misstag. 

- Beställ boken!

- Pressrelease 2022-05-24

Tidigare utgivning

Cover_SnallaKramaMig.png

SNÄLLA, KRAMA MIG - LÄS & KÖP!

Skolan blir på dödligt allvar för anställde Jonny Pedersen när han hittar en avliden person, som han känner igen, på skolgården. Jonny inser att hans bristande agerande kan ha med saken att göra och beslutar sig för att på egen hand ta reda på vad som egentligen hänt och varför. 

Vad  tycker läsarna? Recension 1, recension 2, recension 3

En tidig höstmorgon upptäcker Jonny en död kropp på den skola där han arbetar. Den kriminologiska expertisen menar att det är högst sannolikt att någon på skolan har en koppling till dödsfallet.

   Jonny lider av ett samvetskval. Hans bristande agerande kan eventuellt ha bidragit till dödsfallet och hans ånger driver honom till att försöka hitta en förklaring till det inträffade. Med stöd av sina nedtecknade upplevelser och minnen börjar han leta efter ledtrådar samtidigt som polisens utredning fortskrider.

   Det som har hänt och händer får Jonny att inse att barn och ungdomar i mångt och mycket får betala priset för samhällets förändringar. Vuxenvärlden ger allt oftare den unga generationen mindre och mindre uppmärksamhet och lämnar dem ensamma åt sitt öde.

   Samtidigt skakas Jonnys tilltro till samhället om i grunden. I takt med att allt fler välfärdssektorer privatiseras öppnas marknaden upp för olika aktörer som konkurrerar om samhällsmedborgarna som om de vore handelsvaror.

   Romanen "Snälla, krama mig" är en psykologisk thriller som belyser ett mörker som kan vara en mardröm för varje ungdom, för alla föräldrar och för samtliga som värnar om dem som ska forma vår framtid. 

- Ljudbok (utan bakgrundsmusik)

- Ljudbok (med bakgrundsmusik, smakprov)

- Läs ett smakprov av boken och beställ!

- Pressrelease 2021-08-16

- Pressrelease 2021-11-25