top of page

"Snälla, krama mig" blir studiecirkel

4 nov. 2021

"Snälla, krama mig" blir studiecirkel i samarbete med Sensus

"Snälla, krama mig" blir studiecirkel i samarbete med Sensus. Under fyra tillfälle kommer det att finnas möjlighet att diskutera bokens innehåll tillsammans med andra deltagare samt ta del av min reflektioner som författare. Mer information finnas här: https://c609c9db-245b-4d16-bfb7-e773796ab404.filesusr.com/ugd/6272e4_41f7671ac48e4943aa953a4905ceef20.pdf

bottom of page