top of page

Artikel om friskoledebatten i tidningen Arbetet

29 sep. 2021

Artikel om friskoledebatten i tidningen Arbetet

I artikeln vill jag belysa att debatten om friskolor "skjuter bredvid målet". En diskussion om vem som ska vara huvudman för en skola är ointressant och löser inte samhällets grundläggande utmaningar. https://arbetet.se/2021/09/29/att-stanga-daliga-skolor-loser-inte-skolans-problem/

bottom of page