top of page
ra_prof_2_sepia.png

För mig handlar skrivandet inte bara om processen att skapa sammanhang av ord och meningar. Mitt mål med mina texter är att de ska ha en djupare mening och ett tydligt budskap, med en förhoppning om att väcka diskussion och debatt. 

Jag är legitimerad lärare i samhälls-vetenskapliga ämnen och magister i pedagogiskt arbete. Under drygt två decennier har jag verkat i skolbranschen på olika nivåer och med olika uppdrag. Min drivkraft är och har varit att medverka till att så många elever som möjligt får en stabil grund att stå på inför vuxenlivet. Via mitt författarskap hoppas jag nu ha hittat en kanal genom vilken jag kan bidra till allas bästa genom att lyfta svåra frågor och belysa centrala samhällsperspektiv.

  Jag har ägnat mig åt skrivandet till och från sedan tonårstiden. Det har blivit noveller, halvfärdiga och avslutade romaner, en bok om digitalisering av skolan, dikter och betraktelser av livet. Jag debuterar nu som romanförfattare med "Snälla, krama mig". Den belyser ett mörker som är varje förälders mardröm och sätter fokus på en ytterst central frågeställning: vilka kan konsekvenserna bli om vi glömmer bort att ge våra unga omtanke?

Anders Gréen

bottom of page