top of page

Den tekniska utvecklingen i allmänhet och teknifieringen av skolan i synnerhet har skapat ett behov av en omdefiniering av synen på kunskap. Förutsättningar för lärande har förändrat och det finns behov av att omvärdera den pedagogiska praktiken. Det handlar dock inte om att anpassa lärandet efter tekniken. Det handlar snarare om att först omdefiniera metodiken som i sig inte kräver tekniska hjälpmedel. Det är i kölvattnet av en sådan förändring som de tekniska hjälpmedlen kan utgöra den ”trampolin” som kan öka kvaliteten på lärandet och dessutom lösgöra den inre motivationen hos eleverna! Hur kan lärande situationer skapas som dels omdefinierar lärandet och dels tar stöd av tekniska verktyg? 

I "Metod för digitalt omdefinierat lärande" presenteras ett antal konkreta förslag på detta som har förankring i skolpraktiken. Utöver detta ges en teoretisk bakgrund till kunskapsbegreppet och synen på lärande. IT i skolan ramas in och konkretiseras. Diskussionen mynnar ut i ett resonemang kring förutsättningar för införande av IT i skolan, beskrivningar av metoder som stöds av modern teknik samt modeller för ett omdefinierat lärande.

 

- E-bok

Metod för digitalt omdefinierat lärande

39,00 krPris
    bottom of page